ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร โดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เลขที่ 157 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
*ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันราชการ
*ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์โทรศัพท์ 0 5625 5451-4 ต่อ 170,175 ทั้งนี้ผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ