โรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลแก้งสนามนาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินบำรุง

  1. พยาบาลวิชาชีพ (จ้างรายวัน) จำนวน 2 อัตรา อัตราจ้าง 670 บาท ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลแก้งสนามนาง
  2. พนักงานเปล (จ้างรายวัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 340 บาท ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลแก้งสนามนาง
  3. พนักงานบริการ (จ้างรายวัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 340 บาท ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
  4. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน (จ้างรายวัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 420 บาท ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลแก้งสนามนาง
  5. นายช่างเทคนิค (จ้างรายวัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 420 บาท ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

**กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565