โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 ตำแหน่ง 26 อัตรา

กำหนด วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
*ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.00 น. – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น. )
*หมายเหตุ ผู้มาสมัครงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย