มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 อัตรา

การรับสมัคร

  1. กรณี สมัครออนไลน์ ให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nrru.ac.th หรือ http://vpress.nrru.ac.th/personnel/ และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ E-Mail: satit_nrru@hotmail.co.th เปิดให้สมัครตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และโทรแจ้งยังโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 044-341367 หรือ 093-1024966
  2. กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.