สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ที่เว็บไซต์ https://ldd03.thaijobjob.com