วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
*ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
*โทร 04-424-2002 ต่อ 203