โรงพยาบาลพิมาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 44 471 511 ต่อ 103, 314