ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณลานจอดรถ ศูนย์บริการการทะเบียนภาค 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 300 บาท