โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลนครพนม
ตั้งแต่วันที่ 4-11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-4219-9222 ต่อ 1006 และ Website : http://www.nkphospital.go.th