โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สมัครด้วยตนเองที่งานอัตรากำลัง สรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา 08.30 – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 – 431 – 3725 ต่อ 444 ในวันและเวลาราชการ
**ประกาศผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกหน้าเว็บไซต์ ของทางโรงเรียน www.kjn.ac.th