โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครู และเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา

ประกาศฉบับที่ 1 ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่สายวิชาการ ครูสอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่สายวิชาการ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เจ้าหน้าที่งานพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 4 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน 2 อัตรา
**กำหนดการและสถานที่รับสมัคร

  • ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้จาก www.mvit.ac.th และยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทางคือ (1) ทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (ems) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย) หรือ (2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr@mwit.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 459-0-47124-8) จำนวน 150 บาท
  • ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
  • หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hr@mwit.ac.th

ประกาศฉบับที่ 2 ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเป็นลูกจ้างสัญญารายปี
ตำแหน่งที่ 1 ปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2 ปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
**กำหนดการและสถานที่รับสมัคร

  • ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้จาก www.mvit.ac.th และยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ (1) ทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (ems) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย) หรือ (2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr@mwit.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 459-0-47124-8) จำนวน 150 บาท
  • ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
  • หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hr@mwit.ac.th