สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

การรับสมัครวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อาคาร 3 ชั้น 1
ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ