แขวงทางหลวงมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ แขวงทางหลวงมุกดาหาร ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
*ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ