มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ระยะเวลาการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และเว็บไซต์หน่วยงาน