โรงพยาบาลโกสุมพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (12.00 – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)