สำนักงานกศน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้างให้ติดต่อขอรายละเอียด และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร