สำนักงานทางหลวงที่ 11 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 11 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
*ตั้งแต่วันที่ 17-23 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ