ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://lamphundopa.go.th https://lamphundopa.go.th/ » ข่าวประชาสัมพันธ์ => ประกาศรับสมัครงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 -> แบบฟอร์มการรับสมัครพนักงานราชการ
(2) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด