เทศบาลตำบลเสริมงาม รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับ/ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล(ชั้น 2) อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง