สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่มีการสมัครด้วยตนเองที่หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเข้าสมัครผ่านเว็บไซต์ https://kbo.thaijobjob.com