โรงเรียนบ้านไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4 ห้องบุคคล ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ