โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.) ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 4 โรงพยาบาลชุมแพ