มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

*ผู้สมัครสอบฯ ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครตามข้อ 5 พร้อมใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
*โทร. 043 – 283 – 700 ต่อ 1211
*ระหว่างวันที่ 4-12 กรกฎาคม 2565 เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.