โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล รับสมัครจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-302198 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 – 10 พฤษภาคม 2565 ระหว่าง เวลา08.30 น. – 16.30 น.