สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลชุมชนที่มีตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ