โรงเรียนอนุบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารได้ที่ ห้องบริหารงานบุคคล อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)