สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการบรรจุครั้งแรก 13 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com https://energy.thaijobjob.com/