โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลรัษฎา หรือเว็บไซต์ http://www.Rsdhosp.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลรัษฎา โทร.075-286236-7 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 วันเวลาราชการ