สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เลขที่ 49 หมู่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทร 0 3960 9855
ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ และกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองเท่านั้น โดยนำไปยื่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน