โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม – 19 พฤษภาคม 2565
วิธีการสมัคร

  1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานทางเว็บไซต์โรงพยาบาลเลย http://www.loeihospital.go.th หัวข้อรับสมัครงาน กรอกเอกสารแล้วนำมายื่นได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย
  2. สมัครด้วยตนเองได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย หรือทางเว็บไซต์โรงพยาบาลเลย http://www.loeihospital.go.th