กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 34 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com https://dpt.thaijobjob.com/