โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าดูรายละเอียด http://www.mthcancer.in.th สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารสแกนส่งทาง E-mail : hrmth89@gmail.com หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 139 หมู่ที่ 4 ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง 20 พฤษภาคม 2565