สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-4221-9185