เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานจ้าง 43 อัตรา

การยื่นสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง และอัตรากำลังงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง ณ อาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ