สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 72 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่ https://m-society.thaijobjob.com https://m-society.thaijobjob.com/