ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 อัตรา

ผู้สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. หรือภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.) โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ