สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ 192 หมู่ที่ 7 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 8265 ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)