โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครพนักงานโรงเรียน 3 อัตรา

วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ http://www.tsu.ac.th หรือ http://satit.tsu.ac.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส พัทลุง ชื่อบัญชี รร.สาธิต ม.ทักษิณ เลขที่บัญชี 426-0-69850-8 ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในระบบ ออนไลน์ด้วย ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565