โรงเรียนปากช่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา