สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 88 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 23 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ใน https://onlb.thaijobjob.com/