โรงพยาบาลปักธงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565. ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565. ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า รับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00น. – 12.00น.,ภาคบ่าย รับสมัครตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น.)
สถานที่ยื่นใบสมัคร
**กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา