สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 4463 4993