องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 50 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0 – 3629 – 8398