สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 30/42 ถนนศรีวิชัย ซอยศรีวิชัย 35 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด