สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1848/11 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-716697