กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมใบเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ไทย ถึงแผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2534 3789 ในวันและเวลาราชการ