สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งว่างในโรงพยาบาลชุมชน ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ที่ตั้งของตำแหน่งว่างนั้น