โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชนเท่านั้น (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ) โดยผู้สมัครสอบจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด