โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ