ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดเวลาราชการ)